Kategorier
VVS

Rörmokare i Stockholm har bred kunskap

Den som anlitar en VVS-firma med välutbildade och certifierade rörmokare i Stockholm, kan vara förvissad om att alla rörledningar kommer att dras korrekt.

En rörmokares vardag begränsar sig inte till att dra, kapa och kröka rör. Den som förvaltar hyres- eller bostadsrätter kan upprätta avtal med en VVS-firma för att få akuta problem lösta, Det kan handla om så triviala problem som att avloppen inte fungerar till följd av proppbildning. En rörmokare kan då komma på plats med kort inställelsetid.

En fastighetsägare kan råka ut för riktigt besvärliga problem. Att rören ständigt måste befrias från proppar och andra stopp i avloppssystemet, kan tyda på att befintliga rör tjänat ut och behöver bytas vid ett stambyte. Rörservice med byte av WC-stolar, vaskar, vattenlås med mera är typiska uppgifter för en rörmokare.

Rörmokare i Stockholm för service och ombyggnad

Du äger ett fastighetsbestånd med hyreslägenheter. Din fastighetsskötare kan hantera flera vardagsproblem som dyker upp men han är ingen utbildad rörmokare. Du står inför en situation där lägenheterna ska renoveras. Snålspolande toaletter ska sättas in och för att spara energi ska nya duschar installeras. Du funderar också på att byta det vattenburna värmesystemet och investera i bergvärme och värmepump.

Ditt projekt är omfattande och du vänder dig till en VVS-firma som har erkänt duktiga rörmokare. Inför ditt försäkringsbolag är detta en garanti för att åtgärderna blir fackmannamässigt utförda. Firman kommer med förslag till åtgärder och upprättar också en projektplan. Firman ser till att samordna alla åtgärder som totalentreprenad.