Kategorier
Cykelställ

Cykelställ till din kommun – lägg ett medborgarförslag

Om det saknas ett bra cykelställ vid tågstationen kan man som medborgare ofta komma in med förslag till kommunen om att ett sådant ska köpas in och installeras.

I Sverige har de flesta kommuner en variant på medborgarförslag. Det innebär att de som bor i kommunen kan komma med förslag på till exempel nya parklekar, längre öppettider på biblioteket eller något nytt evenemang. Man kan även använda medborgarförslag till att påpeka brister man tycker behöver åtgärdas.

Om det till exempel inte finns ett ordentligt cykelställ i närheten av tågstationen kan man lämna in ett medborgarförslag om att åtgärda detta. I vissa kommuner behöver ett sådant förslag bara få ett visst antal gilla-markeringar av andra kommuninvånare för att tas upp som riktig motion i kommunstyrelsen eller på nämndnivå.

Cykelställ främjar cykling vilket är bra för miljön

När det gäller medborgarförslag om cykelställ kan det vara bra att vara påläst när man lämnar in förslaget. Det finns många varianter av cykelställ och för att man ska ha störst chans att få precis ett sådant cykelställ man vill ha vid tågstationen kan man gott specificera typen redan i medborgarförslaget.

Det kan också vara klokt att motivera varför man önskar ett nytt cykelställ vid stationen eller på någon annan plats i kommunen. Till exempel kan man peka på att cykelställ är viktigt för infrastrukturen i en kommun, och främjar cykling och minskar trängsel i städer. Vad gäller cykling finns det många miljömässiga fördelar som kan göra att det föreslagna cykelställen passar många partipolitiska agendor.