Kategorier
Geoteknik

Markundersökning av en geotekniker

Innan du börjar bygga på en nyinköpt och kanske delvis okänd tomt bör du låta en konsultfirma med geotekniker undersöka olika markförhållanden på tomten.

Att tänka efter är stort! Men att tänka efter innan du börjar bygga på en tomt är större. Förutsättningarna för att bygga hus i vårt land kan anses vara relativt goda. Att nybyggda hus drabbas av oförutsedda naturkatastrofer är sällsynt. Visst händer det att vårfloden svämmar över och dränker hus, men det beror sannolikt främst på att husen byggts för nära vattendrag.

Bygg alltså inte för nära havet eller ett vattendrag! Men det finns annat att tänka på innan du bygger. Exempelvis kan du inte bygga hus på instabila jordlager. Om du tänker göra det, måste du först förstärka grunden med pålning. Annars finns risk för att du får sättningar i huset. 

Ta råd av en geotekniker

Du har funnit den ideala tomten för familjens första egna hus vid ett vattendrag som slingrar sig fram i terrängen. Allt är frid och fröjd tills du träffar en kommande granne som redan byggt sitt hus. “Du måste nog undersöka vilka jordlager du har på tomten innan du börjar bygga”, säger grannen. “Det gjorde jag innan mitt hus började byggas och jag anlitade en geotekniker från Sitowise”.

För grannsämjans och din egen skull följer du grannens råd. Den konsultrapport du får i din hand efter några veckor är både positiv och negativ. Du måste påla för att stabilisera marken men konsultfirman ger råd om pålningsteknik och de föreslår ett bolag som kan utföra pålning.